Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: de particuliere klant die een overeenkomst afsluit met de Ondernemer: Bloemencenter Van Roy bvba

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Bloemencenter Van Roy bvba Tevens handelend onder de naam: Belgium Flowers Online Registratieadres: Bloemencenter Van Roy bvba Oude Pelgrimslaan,30 1702 Groot-Bijgaarden België BTW- nummer : BE 468068253 HRB: 637.640 Contactadres: Bloemencenter Van Roy bvba Oude Pelgrimslaan,30 1702 Groot-Bijgaarden België Telefoonnummer:003224668499 Faxnummer: 003224668499 E-mailadres: info@belgium-flowers-online.be Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 09:00 uur tot 18:00 uur

 Artikel 3 - Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

 Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, bijbehorende prijzen, kosten en handelingen die dienen te worden verricht. De prijs is inclusief belastingen.Enkel de servicekost van (8,9 €)wordt nog bij de produktwaarde bijgevoegd.Dit is duidelijk zichtbaar op de uitcheckpagina.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod aanvaard, wordt de overeenkomst direct door de ondernemer online bevestigd. Na afronding van de bestelling ontvangt de consument een orderbevestiging die direct op de website zichtbaar is. Deze bevestiging wordt tevens per e-mail vlak na de bestelling verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Indien deze e-mail niet ontvangen is, kan de consument de klantenservice contacteren voor meer informatie. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan. De consument kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien onjuiste of onvolledige adresgegevens zijn opgegeven (tijdstip uitvaart, patiënt ontslagen uit ziekenhuis, etc). Belgium Flowers Online hanteert een vaasgarantie van vijf dagen. Het boeket dat geleverd wordt kan afwijken van de afbeelding op de website. (i.v.m. beschikbaarheid, seizoen, variërende bloemenprijzen en het feit dat bloemen een natuurproduct betreft)

Artikel 6 - De prijs

De hoofdfoto toont normaal gezien het “medium” product. Indien het anders is, staat dit duidelijk aangegeven. Prijzen zijn inclusief 6% BTW en binnen België wordt € 9.8  aan servicekosten toegevoegd. Bijproducten zoals vazen, kaartjes, cellofaan, teddyberen, chocolade en andere accessoires worden gerekend met 21% BTW. Buiten België variëren kosten van producten en levering. Prijzen kunnen naargelang het seizoen, beschikbaarheid en de leveringsregio sterk variëren. Om deze reden wordt de levering naar het product afgebeeld op het fotomateriaal niet gegarandeerd. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In geval van variërende prijzen (door schommelingen op de financiële markt, bloemenprijzen verschillend per seizoen of invloeden waar de ondernemer geen invloed op heeft) wordt dit tijdig bij het aanbod vermeld. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Bloemencenter Van Roy bvba behoudt zich het recht om geldigheidsdata van eventuele kortingscodes en e-vouchers aan te passen. De consument en houder van een cadeaubon of e-voucher is zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging. E-vouchers en kortingscodes zijn te gebruiken op de website tijdens het bestelproces bij stap 3 (betaling). In geval van problemen kan de consument te allen tijde contact opnemen met de ondernemer om navraag te doen. Bedrog, pogingen tot bedrog of bedrieglijke bestellingen zullen altijd aan de politie ter plaatse en autoriteiten worden doorgegeven.

 Artikel 7 - Levering en uitvoering

Alle boeketten, bloemstukken en planten zijn gemaakt door lokale professionele bloemisten. De bloemist zal te allen tijde een product produceren dat zo gelijk mogelijk is aan het gevraagde product. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal een zo gelijkwaardig mogelijk product geleverd worden. Op het meeste beeldmateriaal worden bloemen in bloei getoond. Bloemen zijn een natuurproduct en zullen vers geleverd worden. Het is mogelijk dat bloemen in knop geleverd worden, om versheid te garanderen. Het feit dat het boeket in dit geval afwijkt van de foto is niet negatief, maar een garantie van versheid voor een zo lang mogelijke periode. Bestellingen die op werkdagen voor 13:00 uur geplaatst en door Bloemencenter Van Roy bvba bevestigd zijn kunnen dezelfde werkdag geleverd worden in België. Bestellingen die op zaterdagen voor 12:00 uur besteld en door Bloemencenter Van Roy bvba bevestigd zijn kunnen dezelfde dag nog geleverd worden in België. Voor internationale bestellingen dient de bestelling minstens 24 uur op voorhand te zijn doorgegeven om levering te kunnen garanderen. Indien later dan deze tijdstippen besteld wordt, kan levering dezelfde dag niet meer gegarandeerd worden, maar zal de levering zo spoedig mogelijk nadien plaatsvinden. Bloemencenter Van Roy bvba garandeert geen leveringen op zon- en feestdagen. De bloemist heeft het recht om bestellingen voor zon- of feestdagen op de dag ervoor of de eerstvolgende dag erna te leveren. Het Bloemencenter Van Roy bvba kantoor is tevens gesloten op zon- en feestdagen en zal desbetreffende opmerkingen alleen gedurende werkdagen afhandelen. Tijdstippen van leveringen zijn afhankelijk van de lokale bloemist. Doorgaans kunnen bestellingen op werkdagen tussen 9:00u en 18:00 uur geleverd worden en op zaterdagen tussen 09:00u en 17:00 uur. Bloemencenter Van Roy bvba garandeert geen leveringstijdstippen. Bestellingen voor rouw- en bruidswerk dienen minstens 1 werkdag op voorhand te worden doorgegeven om een correcte aflevering te kunnen garanderen. Wegens overmacht (extreme weersomstandigheden, stakingen, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid ontvanger, storing op internetservers of telefoon) kan de leverdatum afwijken van de opgegeven datum. De consument staat in dit geval in het recht om de bestelling kosteloos te annuleren of een andere leveringsdatum uit te kiezen. De consument heeft tijdens het bestellen de mogelijkheid om aan te geven of de bloemist – in geval van afwezigheid van de ontvanger – het product bij de buren kan afleveren of voor de deur mag achterlaten. Deze leveropties zijn slechts richtlijnen, die de bloemist naar eigen inschatting wel of niet zal toepassen. Indien het product – in geval van afwezigheid – voor de deur is achtergelaten is Bloemencenter Van Roy bvba niet verantwoordelijk voor diefstal.De servicekosten(of leveringskosten) van 9.8 € worden bij de productwaarde opgeteld.

 Artikel 8 - Betaling 

Online betalingen kunnen voltooid worden via verschillende betaalmethoden zoals creditcard,abncontact,ideal,enz.. . . Alle betalingen worden via een beveiligd betaalsysteem afgerond op een beveiligde pagina van betalingsprovider Multisafepay. Consumenten dienen 18 jaar of ouder te zijn om bestellingen te mogen plaatsen.

Artikel 9 - Klachtenregeling

Klachten betreffende niet-leveringen dienen binnen een termijn van 30 dagen kenbaar te worden gemaakt. Andere klachten dienen binnen 2 dagen kenbaar te worden gemaakt. Consumenten dienen klachten door te geven aan de ondernemer liefst schriftelijk per e-mail (info@belgium-flowers-online.be of telefonisch. Bloemencenter Van Roy bvba zal binnen 2 werkdagen reageren op klachten. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 2 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 - Geschillen

Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 11 – Privacy

Bloemencenter Van Roy bvba behandelt alle klanteninformatie confidentieel. Bloemencenter Van Roy bvba zal onder geen beding zonder nadrukkelijke toestemming van de consument, vertrouwelijke gegevens doorgeven aan derden. Belgium Flowers Online  verstuurt regelmatig een nieuwsbrief via de e-mail. Als de consument een bestelling plaatst of zich aanmeldt als vaste klant wordt ernaar gevraagd of deze email gewenst is. Indien de consument de e-mails niet langer wenst te ontvangen, kan hij zich te allen tijde afmelden.

Artikel 12 – Overige

Al het materiaal op de Bloemencenter Van Roy bvba websites valt onder Bloemencenter Van Roy bvba copyright. Het gebruiken van fotomateriaal en plagiaat van teksten is – zonder de nadrukkelijke toestemming van Bloemencenter Van Roy bvba – verboden.Belgium Flowers Online behoudt zich het recht om deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op particuliere en zakelijke consumenten. Belgium Flowers Online  is de website van Bloemencenter Van Roy bvba en is gevestigd in België. Alle orders geplaatst op de website zullen door een lokale bloemist geleverd worden. Voor alle leveringen buiten België wordt het lokale Btw-tarief toegepast. Het mogelijke verschil zal betaald worden door Bloemencenter Van Roy bvba. Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel particuliere bestellingen van particuliere klanten als voor zakelijke klanten .

Product toegevoegd aan verlanglijstje
Product toegevoegd om te vergelijken.